Kako se uskladiti (i ostati usklađen) sa zahtjevima GDPR Uredbe … ?

GDPR sustav je jednostavno tehničko rješenje, zapravo efikasno pomagalo, utemeljeno na zahtjevima GDP regulative, koje Vam omogućava procjenu (ne)usklađenosti, a ujedno vodi kroz proces prilagodbe i usklađivanja sa svim zahtjevima Uredbe.

Evidencija aktivnosti  ključni je dio sustava, te ujedno osnova za komunikaciju sa nadležnim tijelima. Omogućava sistematizaciju osobnih podataka, načina njihove obrade, tehničkih mjera zaštite…

Upitnik  dubinski analizira postojeću praksu organizacije u procesima prikupljanja, čuvanja, te obrade osobnih podataka. Rezultat analize je plastičan prikaz trenutne (ne)usklađenost sa zahtjevima Uredbe (dashoboard). Za sva područja neusklađenosti ponuđene su preporuke za usklađenje.

U području Dokumentacije, moguće je pripremiti predloške dokumenata (privole, prigovori, zahtjevi za brisanje, politike sigurnosti i sl…). Dokumenti se po potrebi kreiraju iz predloška, za pojedinog ispitanika, odnosno situaciju. Time je osigurano da se svi dokumenti nalaze na jednom mjestu, osiguravajući da svaki korisnik vidi samo set dokumenata pod svojom  nadležnošću.

Izvještajni sustav  na pregledan i formalan način omogućuje prikazati elemente usklađenosti u odnosu na zahtjeve Uredbe.

GDPR Sustav web je aplikacija kojoj pristupate putem WEB preglednika; 24/7, sa bilo kojeg uređaja (stolnog računala, laptopa, tableta ili smartphona). Stoga ne treba brinuti o instalaciji, backup-u, a ugovor (pretplata) osigurava Vam i podršku i održavanje.

GDPR sustav moguće je odabrati u jednom od dva formata korištenje:  GDPR Standard i GDPR Master:

GDPR Master GDPR Standard
Svojstvo, funkcionalnost Standard Opcija Standard
1 Upitnik za dubinsku analizu i provjeru stanja usklađenosti s s
2 Dashboard s prikazom trenutnog stupnja usklađenosti s s
3 Izvještaj s preporukama za provedbu usklađenosti s
4 Popis svih procesa obrade osobnih podataka, uključujući opis tehničkih mjera zaštite s s
5 Analiza rizika posebno osjetljivih procesa obrade (DPIA) s
6 Upravljanje rizicima po provedenoj analizi s
7 Evidencija svih dokumenata koji se odnose na zaštitu osobnih podataka s s
8 Predlošci za izradu dokumenata koji se odnose na zaštitu osobnih podataka s s
9 Evidencija privola, s detaljima izdavanja i/ili povlačenja s s
10 Upravljanje šifrarnicima sustava s s
11 Konfigurator sustava s
12 Dva korisnika (uloga ADMIN i uloga KORISNIK) s
13 Neograničen broj korisnika (uloge: 1 ADMIN + više KORISNIKA) s
14 Jedinstvena multitenant  instalacija, hosting u oblaku /Azure / uključen u cijenu s s
15 Standardni ugovor o održavanju i podršci s s
16 Standardni backup i druga sigurnosna pravila s s
17 Poseban ugovor – zasebna instalacija, na web server Naručitelja o
18 Poseban ugovor o održavanju i podršci, uključen dio razvoja na zahtjev (KZ-ovi) o